Pedagógiai asszisztens tanfolyam

52 140 01 0000 00 00

 A pedagógiai asszisztens nemcsak óvodában, de iskolában is tud munkát vállalni.

A pedagógiai asszisztens képzés célja, hogy a munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat elsajátítsa a tanfolyamon részt vevő.  A tanfolyam elvégzése után a pedagógiai asszisztens képes lesz nevelési- gondozási munkában részt venni, együttműködni a pedagógussal és a munkáját közvetlenül segíteni, elsősegélyt nyújtani, szabadidős tevékenységet szervezni, valamint a pedagógus távolléte esetén a gyermekre nemcsak felügyelni, de foglalkozni is velük.

A képzést azoknak ajánljuk, akik legalább érettségivel rendelkeznek és kedvet, elhivatottságot éreznek a 3-6,7 éves óvodáskorú gyermekekkel, valamint iskolás tanulókkal való foglalkozáshoz.

A képzésünkön fontosnak tartjuk a gyakorlatorientáltságot, melynek során nagy hangsúlyt helyezünk a konfliktuskezelésre is. A konfliktuskezelés elsajátítása nemcsak a munkában, de mindennapi életünk során is nagyon fontos segítséget nyújthat a képzésben résztvevők számára.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma

FEOR megnevezése

3413

Pedagógus asszisztens

 A szakképesítéshez tartozó munkaterületek rövid leírása

 • Intézményi szintű tevékenységet lát el
 • Felügyeletet lát el
 • Kíséri az egyes tanulókat vagy csoportokat
 • Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt
 • Részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az előkészítésében
 • Szabadidős tevékenységet végez
 • A távollevő tanárt helyettesíti az óráján

A képzésre való jelentkezés feltétele

 • érettségi bizonyítvány
 • foglalkoztatáshoz szükséges érvényes egészségügyi alkalmasság

A képzési- és vizsgakövetelmények teljesítése után államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kapnak a leendő dajkák.

Szakmai követelmények, melyeket a pedagógiai asszisztens képzésben résztvevőknek teljesíteniük kell:

Az 52 140 01 0000 00 00 azonosító számú Pedagógiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak

azonosítója

megnevezése

1283-06

Általános pedagógiai asszisztens feladatok

1291-06

Oktatási tevékenység

A szakmai vizsga részei

1. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közreműködés oktatási, nevelési feladatok végrehajtásában, közvetlenül a gyermekek, tanulók körében végzett tevékenységekben

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati, időtartama: 120 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai információk feltárása és feldolgozása számítógép használattal

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli (számítógépes), időtartama: 45 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli, időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc).

2. vizsgarész

A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1291-06 Oktatási tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az oktatási tevékenység eszközeinek előkészítése, használatuk segítése, közreműködés a tanulók tanórai jellegű tevékenységeinek felügyeletében, a tanulói eredmények értékelésében, és az oktatási adminisztrációban

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati, időtartama: 120 perc.

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott témájú és módszerű tanóra vázlatának elemzése értékelése megadott szempontok alapján

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli, időtartama: 120 perc.

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott elektronikus források felhasználásával nyomtatott oktatási segédanyag készítése, szövegszerkesztő alkalmazása és elektronikus kommunikáció

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli (számítógépes), időtartama: 60 perc.

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az egyes műveltségi területek keretében folyó nevelés és oktatás főbb céljainak, feladatainak és módszereinek elemzése szakmai megbeszélés keretében

A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli, időtartama: 60 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő helyzetgyakorlat során 30 perc).

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele

 • Modulzáró vizsga eredményes letétele
 • az előírt gyakorlat teljesítése és arról igazolás bemutatása

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 • minimum érettségi bizonyítvány vagy a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány/oklevél
 • személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a képzési költség 1. havi díja

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.